• Bakırköy/İSTANBUL

    Osmaniye Mah. İsmail Erez Bulvarı
    Özdemir Apt. No:9 D:7

  • E-Mail

    info@tepetasinmaz.com

Bize Ulaşın

+90 (544) 410 19 38

Kentsel Dönüşüm

Kentsel Dönüşüm

Kentsel Dönüşüm; kamu girişimi ile yenilenme ihtiyacı doğan bölgelerin ve yapıların iyileştirilmesi çalışmasıdır.sağlıklı ve yaşanabilir hale getirilmesi için yıkıp yeniden yapma, canlandırma, sağlıklaştırma veya yeniden yapılandırma için proje üretilmesi ve uygulama yapılmasıdır.
 
 Kentsel Dönüşüm Çalışmaları 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında 30 Mayıs 2012 ve Yönetmeliği 4 Ağustos 2012 tarihinde Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren kanun kapsamında yapılmaktadır.
 

 - Dönüştürülecek alanın mevcut ve dönüşüm sonucu oluşacak değeri,

 - Dönüştürülen alanda mevcut sosyal durum ve dönüşüm sonrası öngörülen sosyal yapı,

 - Dönüştürülecek alandaki fiziksel değerler ve dönüşüm sonrası oluşturulacak fiziksel yapının maliyeti,

 - Gayrimenkuller arasında Kıyas Raporlarının hazırlanması vb. gibi.

 - Mevcut sektör bilgisi ile söz konusu kentsel dönüşümün verimlilik analizi

 - Geliştirilen mimari proje üzerinden hak sahipleri ile geliştirici paylaşım oranlarının belirlenmesi.

 - Hak sahipleri ile bunlara ait taşınmazların (arsa, yapı, müştemilat v.b.) tespiti ve değerlemesi konularında hizmet verilmektedir.